ข่าวอัพเดท

8 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก อบรมความรู้ประกันสังคม

Admin 11/12/2560 กิจกรรมภายใน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่สถานศึกษา รุ่นที่ 2-3 ณ ห้องประชุมอาเซียน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด