ข่าวอัพเดท

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้โอวาสนักเรียนนักศึกษา และมอบรางวัลให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

Admin 15/01/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้โอวาสนักเรียนนักศึกษา และมอบรางวัลให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ที่เข้าร่วม "การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561 " ณ ลานกิจกรรมชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้โอวาสนักเรียนนักศึกษา...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2018