ข่าวอัพเดท

11 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศผลสอบ และรับสมัครสอบครูฯ

Admin 11/12/2560 ข่าวประกาศ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศผลสอบ และรับสมัครสอบครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่หลายอัตรา

11 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศผลสอบครูพิเศษสอนเมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสารผลการสอบ!!

11 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนช่างยนต์ ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร!!

11 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนช่างไฟฟ้ากำลัง ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร!!

11 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา อย่างละ 1 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร