18 มกราคม 2562 พิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561

Smiley face

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายจรัญ - นายกองค์การนักวิชาชีพในอนคตแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

Recent Post