ข่าวอัพเดท

18 มกราคม 2562 พิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561

Admin 22/01/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 18 มกราคม 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายจรัญ - นายกองค์การนักวิชาชีพในอนคตแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์