ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

Smiley face

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยฯได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล ในวันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผลการสอบคัดเลือก มีดังนี้

Recent Post