ข่าวอัพเดท

30 พฤษภาคม 2562 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

Admin 21/06/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โดม กิจกรรมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด