ข่าวอัพเดท

6 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

Admin 06/06/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีโรงเรียนเครือข่าย ทวิศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ณ โดมกิจกรรมอเนกประสงค์ 1 และ 2