ข่าวอัพเดท

12 มิถุนายน 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบเกียรติบัตร “ นักเรียนดี มีคุณธรรม ทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

Admin 12/06/2562 กิจกรรมภายใน
นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบเกียรติบัตร “ นักเรียนดี มีคุณธรรม ทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ” และกล่าวชื่นชม ให้แก่นักเรียนสาขาวิชาไฟฟ้า ระดับชั้น ปวช.3 ที่ได้ทำความดีช่วยเหลือประชาชนที่รถเสียข้างทาง จนสามารถใช้งานได้ปกติ