ข่าวอัพเดท

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบเกียรติบัตรเชิดชู นักศึกษาทำความดี

Admin 14/06/2562 ข่าวหน้าปก
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำนักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ปวช.3 รับมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติและเชิดชูให้เป็นแบบอย่างที่ดี ให้นักเรียนทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา จำนวน 3 คน ที่ช่วยซ่อมรถให้แก่ประชาชนในขณะที่มีฝนตก จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และรับมอบเกียรติบัตรเชิดชู แก่ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก