ข่าวอัพเดท

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2562

Admin 14/06/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายวันชัย โตมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก