ข่าวอัพเดท

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสสถานศึกษาอาชีวศึกษา ด้านฝึกอบรม เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ

Admin 15/06/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสสถานศึกษาอาชีวศึกษา ด้านฝึกอบรม เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ ตามการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก