ข่าวอัพเดท

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3

Admin 19/06/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมอาเซียน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด