ข่าวอัพเดท

วท.แม่สอด เป็นเจ้าภาพในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก

Admin 21/06/2562 ข่าวหน้าปก
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก โดยมีนายภัทธาวุธ โพธา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด