ข่าวอัพเดท

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562

Admin 27/06/2562 ข่าวหน้าปก
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีท่านดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และท่านดร.วิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้