ข่าวอัพเดท

คณะลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

Admin 01/07/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.คณะลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จังหวัดตาก