ข่าวอัพเดท

ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

Admin 12/07/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับทางอำเภอแม่สอด และถวายเทียนพรรษา ณ วัดใหม่คำมา