ข่าวอัพเดท

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562

Admin 18/07/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่บุคลากร และนักเรียน - นักศึกษา ณ หอประชุมเทคนิคแม่สอด และลานกิจกรรมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด