ข่าวอัพเดท

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปี 2562

Admin 20/07/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปี 2562 โดยมีนางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนายประยุทธ ทองธงชนะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านปูเต้อ กล่าวต้อนรับ ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านปูเต้อ