ข่าวอัพเดท

นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

Admin 22/07/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพเถิน และ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง