ข่าวอัพเดท

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน

Admin 23/07/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 23 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน เพื่อให้ได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาจีนโดยเจ้าของภาษา