ข่าวอัพเดท

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

Admin 25/07/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม เข้าร่วมพิธีไหว้ครูในสถานประกอบการ (บริษัททีเคการ์เมนท์) โดยมี นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน