ข่าวอัพเดท

14 พฤศจิกายน 2560 การประชุมวิชาการ อวท. ประจำปีการศึกษา 2560

Admin 11/15/2560 กิจกรรมภายใน
การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560