ข่าวอัพเดท

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

Admin 27/07/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ พุทธศักราช 2562 ระหว่างโรงเรียนสรรพวิทยาคม กับ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และกิจกรรมการนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ณ หอประชุมอาคารสรรพการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม