ข่าวอัพเดท

4 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดกิจกรรม - การเเข่งขันทักษะพื้นฐานฯ

Admin 11/15/2560 กิจกรรมภายใน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดกิจกรรม - การเเข่งขันทักษะพื้นฐาน - การประกวดร้องเพลง ดนตรี โฟล์คซองคนพันธ์ R - การเเข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับหน่วย ปีการศึกษา 2560