ข่าวอัพเดท

คณะผู้บริหาร และ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

Admin 28/07/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร และ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอแม่สอด