ข่าวอัพเดท

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้จบการศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ

Admin 30/07/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา08:00-13:00น. นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้จบการศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก