ข่าวอัพเดท

นายชัยกร สุขคำ เข้าร่วมโครงการร่วมพัฒนาทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่การเป็นนวัตกร

Admin 27/08/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 นายชัยกร สุขคำ เข้าร่วมโครงการร่วมพัฒนาทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่การเป็นนวัตกรภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และได้รับอุปกรณ์เพิ่มทักษะการเรียนด้วย KidsBright ซึ่งได้ส่งมอบต่อให้กับทางวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป