ข่าวอัพเดท

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมสวนสนามเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10

Admin 31/07/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมสวนสนามเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด