ข่าวอัพเดท

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดกล่าวต้อนรับ คณะนิเทศก์ ติดตามโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส

Admin 01/08/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดกล่าวต้อนรับ คณะนิเทศก์ ติดตามโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส พร้อมทั้งรับคำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวทางของโรงเรียนพระดาบส โดยนายวณิชย์ อ่วมศรี ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษา และ นางสาวฐีติภัทร สง่าศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด