ข่าวอัพเดท

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินสถานศึกษาคุณธรรม พร้อมร่วมรับการประเมิน

Admin 01/08/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินสถานศึกษาคุณธรรม(พัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม) พร้อมร่วมรับการประเมิน ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เร้นท์