ข่าวอัพเดท

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่

Admin 27/08/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ โดยมีนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัด่โครงการ ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด