ข่าวอัพเดท

นายไพศาล พูนยศ หัวหน้าโครงการพิเศษฯ และนายอัชนัย เมืองมา ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมมอบใบประกาศผู้สำเร็จหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

Admin 02/08/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายไพศาล พูนยศ หัวหน้าโครงการพิเศษฯ และนายอัชนัย เมืองมา ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมมอบใบประกาศผู้สำเร็จหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ร่วมกับมูลนิธิ ADRA Thailand ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว อุ้มเปี้ยม และ ศูนย์พักพิงชั่วคราว นุโพ อำเภออุ้มผาง และร่วมเช็คระบบกล้องคอนเฟอร์เร้นท์ ณ โรงเรียนกล้อทอ