ข่าวอัพเดท

นายพีระศักดิ์ สีเดือน เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Admin 02/08/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 นายพีระศักดิ์ สีเดือน เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รุ่นที่ 5 ภาคเหนือ จัดโดยวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ โรงแรม เดอะ ไซมิส พัทยา