ข่าวอัพเดท

นายอนันต์ แสนหาญชัย ครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “ เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ” สำหรับอาจารย์สาขาช่างยนต์

Admin 05/08/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2562 นายอนันต์ แสนหาญชัย ครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “ เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ” สำหรับอาจารย์สาขาช่างยนต์ ภายใต้สังกัด สอศ. (รุ่น 21 )