ข่าวอัพเดท

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อรายงานความคืบหน้าการเรียนการสอน

Admin 05/08/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อรายงานความคืบหน้าการเรียนการสอน โดยมีนายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมทำข้อตกลงและทำความเข้าใจในด้านต่างกับผู้ปกครอง