ข่าวอัพเดท

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติเป็นประธานในการ ประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษา

Admin 08/08/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติเป็นประธานในการ ประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษา โดยอาจารย์ มานพ ตระกูลลักขณา หัวหน้างานปกครอง รายงานปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และได้หาแนวทางร่วมกันระหว่างผู้บริหารและตัวแทนครูปกครองของแต่ละสาขาวิชา ณ ห้องฝ่ายพัฒฯ