ข่าวอัพเดท

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำโดยนายเดโชวัต ทักคุ้ม และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Admin 09/08/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำโดยนายเดโชวัต ทักคุ้ม และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด