ข่าวอัพเดท

นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี

Admin 13/08/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562 นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี (ศึกษาดูงานศึกษาระบบทวิภาคี) ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2562