ข่าวอัพเดท

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยฝ่ายวิชาการ นำนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงาน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

Admin 16/08/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยฝ่ายวิชาการ นำนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงาน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก