ข่าวอัพเดท

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน จัดโครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพ

Admin 17/08/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 17 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน จัดโครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ (การฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น) ระหว่างวันที่ 16-17 , 24-25 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด