ข่าวอัพเดท

17 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับ อศจ.

Admin 11/19/2560 กิจกรรมภายใน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการคณะครู และตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การเเข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก เดโชวัต ทักคุ้ม