17 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับ อศจ.

Smiley face

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการคณะครู และตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การเเข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก เดโชวัต ทักคุ้ม

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่

Recent Post