ข่าวอัพเดท

นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและมอบของที่ระลึก โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน

Admin 27/08/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีเปิด และมอบของที่ระลึก โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬานานาชาติ 5 อำเภอชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก