ข่าวอัพเดท

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนและวันเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Admin 07/10/2562 ข่าวหน้าปก
ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนและวันเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ลงทะเบียนเรียนระดับ ปวช. 10 ตุลาคม 2562 ลงทะเบียนเรียนระดับ ปวส. 11 ตุลาคม 2562 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 /2562 วันที่ 15 ตุลาคม 2562