ข่าวอัพเดท

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนคุณธรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงาน ระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Admin 28/08/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำโดยนายสันติชัย พรมทับ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นำนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนคุณธรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงาน ระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับคัดเลือกให้เข้าไปแข่งขันต่อในระดับชาติ. ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จ.พิษณุโลก