ข่าวอัพเดท

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวขอบคุณ ครูฝึกสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนที่มาให้ความรู้ด้านภาษาจีนแก่นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

Admin 28/08/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวขอบคุณ ครูฝึกสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน Huang Jiamei และ Chen Zhuolin ที่มาให้ความรู้ด้านภาษาจีนแก่นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรและของที่ระลึก ตามโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กับ Guilin University of Electronic Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน