ข่าวอัพเดท

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมรับการตรวจโรงอาหารจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปะ ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และรวมถึงการเฝ้าระวังคุณภาพของโรงอาหารในสถานศึกษา

Admin 04/09/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 4 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมรับการตรวจโรงอาหารจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปะ ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และรวมถึงการเฝ้าระวังคุณภาพของโรงอาหารในสถานศึกษา ณ บริเวณโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด