ข่าวอัพเดท

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการคนอาชีวะอาสา ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

Admin 05/09/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 5 กันยายน 2562 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการคนอาชีวะอาสา ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสังกาจ ขอบคุณ ผู้แทนฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด