ข่าวอัพเดท

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้การต้อนรับ นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก และคณะ เดินทางศึกษาดูงาน “สถานศึกษาพระราชทานขนาดใหญ่” และ “ห้องเรียนเฉพาะทาง”

Admin 13/09/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 13 – 14 กันยายน 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้การต้อนรับ นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก และคณะ เดินทางศึกษาดูงาน “สถานศึกษาพระราชทานขนาดใหญ่” และ “ห้องเรียนเฉพาะทาง” ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และ บริษัท ที เค การ์เม้นท์ แม่สอด