ข่าวอัพเดท

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวเปิดโครงการ "พัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ แบบงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านภาษา"

Admin 19/09/2562 กิจกรรมภายใน
วันที่ 19-20 กันยายน 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวเปิดโครงการ "พัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ แบบงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านภาษา" โดยมีนางสุกัญญา แสงจุ่น เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ