ข่าวอัพเดท

ประกาศผล เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

Admin 29/1/2563 0:00:00 ข่าวประกาศ
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 – 29 มกราคม 2563 ณ งานบุคลากร ห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก มีดังนี้